Wiadomo?ci
Nowy plan lekcji wa?ny od 15 lutego 2016 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
czwartek, 04 lutego 2016 10:48

Na stronie umieszczony jest nowy plan, ktry obowi?zuje od 15 lutego 2016 r.

Poprawiony: czwartek, 04 lutego 2016 10:50
 
TOP FARMS G?ubczyce PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
środa, 11 listopada 2015 09:07

TOP FARMS G?ubczyce - wyjazd studyjny

Dnia 28 pa?dziernika 2015 r. m?odzie? klasy II i III Technikum Mechanizacji Rolnictwa uczestniczy?a w wyje?dzie studyjnym zorganizowanym w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bli?ej Rynku Pracy do nowoczesnej firmy w bran?y rolniczej TOP FARMS G?ubczyce Sp. z o.o., ktrej profesjonalizm i wielokierunkowo?? znana jest nie tylko w Polsce, ale rwnie? w ca?ej Europie. Przewodnikiem po firmie by? Pan Adam Baucza Dyrektor Dzia?u Produkcji Burakw. Uczniowie zapoznali si? rwnie? z nowoczesnym wyposa?eniem i produkcj? takich dzia?w jak: nasiennictwo, produkcja ro?linna i zwierz?ca, nawo?enie, mechanizacja oraz ochrona ro?lin. Pada?o wiele pyta? zwi?zanych z organizacja produkcji, zbytem towarw oraz zatrudnieniem. M?odzie? mia?a okazj? przebywa? rwnie? w nowo otwartym Centrum Dydaktycznym w Bogdanowicach Kolonia gdzie odbywaj? praktyki i szkolenia przyszli adepci zawodu rolnik.  Wyjazd pozwoli? po??czy? teorie z szeroko rozumian? praktyk?.  

Poprawiony: środa, 11 listopada 2015 09:14
Więcej…
 
Wyjazd dydaktyczny do Firmy Top-Farms PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
niedziela, 04 października 2015 08:43

Wyjazd dydaktyczny do Firmy Top-Farms

M?odzie? czwartej i drugiej klasy technikum mechanizacji rolnictwa wraz z opiekunem w dniu 24 wrze?nia br. uczestniczy?a w wyje?dzie dydaktycznym do Firmy Top-Farms. Wyjazd by? zorganizowany przez Firm? Bayer CropScience w ramach realizowanego programu Grunt to bezpiecze?stwo. Celem tegorocznego wyjazdu by?o szkolenie dotycz?ce bior?norodno?ci owady po?yteczne i zapylaj?ce po??czone z pokazem wyposa?enia dzia?u przygotowywania ?rodkw ochrony ro?lin Firmy Top-Farms.

 Janusz Wojtu?

 

Poprawiony: wtorek, 10 listopada 2015 11:48
Więcej…
 
Wycieczka dydaktyczna do kombinatu rolnego w Kietrzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
niedziela, 04 października 2015 09:06

KOMBINAT ROLNY KIETRZ wycieczka dydaktyczna

Uczniowie czwartej klasy technikum w dniu 14 wrze?nia 2015r. uczestniczyli w kolejnym wyje?dzie dydaktycznym . Celem wyjazdu by?o zwiedzenie oraz poznanie sposobu funkcjonowania jednego z wi?kszych gospodarstw rolnych naszego regionu mianowicie Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.
M?odzie? wrci?a bogata w wiedz?, umiej?tno?ci i z nowym do?wiadczeniem.

Wyjazd zorganizowa? pan Andrzej Cicho? nauczyciel przedmiotw zawodowych.

 


Poprawiony: wtorek, 10 listopada 2015 15:04
Więcej…
 
Rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 07:21

Uwaga uczniowie!

Msza szkolna w dniu jutrzejszym tj. 1 wrze?nia 2015 r. odb?dzie si? o godzinie 8:30. Akademia szkolna rozpocznie si? oko?o godziny 10:00

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 22

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji