Wiadomo?ci
OFERTA 2016/2017 slajdy PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
poniedziałek, 30 maja 2016 11:17

 
Nasi olimpijczycy - OWiUR PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
niedziela, 15 maja 2016 15:31

Nasi olimpijczycy 

W dniu 22 kwietnia 2016r. odby? si? na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc?awiu etap okr?gowy XL Olimpiady Wiedzy i Umiej?tno?ci Rolniczych . M?odzie? z Zespo?u Szk?
w Komornie wzi??a udzia? w dwch blokach tematycznych mechanizacja rolnictwa oraz agrobiznes. Do Wroc?awia m?odzie? pojecha?a pod opiek? pana Andrzeja Cichonia.

Uczniowie Jan Ochmann (w bloku mechanizacja rolnictwa drugie miejsce) i Andrea Cienskowska (w bloku agrobiznes trzecie miejsce) zostali laureatami i zakwalifikowali
si? do etapu centralnego.

Eliminacje okr?gowe polega?y na zaprezentowaniu wiedzy teoretycznej i umiej?tno?ci praktycznych w danym bloku tematycznym. W eliminacjach okr?gowych wzi?li udzia? uczniowie wszystkich szk? rolniczych woj. opolskiego i dolno?l?skiego. Nasi pozostali uczniowie zaj?li rwnie? bardzo wysokie miejsca: Weronika Romanczyk (4 miejsce Agrobiznes), Jennifera Bartetzko (6 miejsce Agrobiznes) oraz Micha? Wloka (4 miejsce Mechanizacja) i Marek Kontny (5 miejsce Mechanizacja). Naszym laureatom oraz finalistom gratulujemy sukcesu. Etap centralny tej olimpiady odb?dzie si? pod koniec roku szkolnego.

Poprawiony: czwartek, 14 lipca 2016 06:18
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
poniedziałek, 04 kwietnia 2016 07:09

Wyjazd do Warszawy

13 marca uczniowie naszej szko?y Kewin Miko?ajczyk (klasa IIG) i Marcel Barzantny (klasa IIIG) wzi?li udzia? w finale Oglnopolskiego Konkursu J?zyka Niemieckiego zorganizowanego ju? po raz XIV przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli J?zyka Niemieckiego. Wzi??o w nim udzia? oko?o 75 uczniw z ca?ej Polski. Poziom uczestnikw by? bardzo wyrwnany, a r?nice mi?dzy I, II i III miejscem - minimalne. Obydwaj nasi uczniowie wykazali si? ?wietn? znajomo?ci? j?zyka niemieckiego, a Marcel mo?e pochwali? si? tytu?em laureata, zaj?? III miejsce!

Konkurs odby? si? w Instytucie Goethego, ktry znajduje si? w samym centrum Warszawy, wi?c w przerwach mi?dzy kolejnymi etapami rywalizacji, a og?oszeniem wynikw mieli?my czas, aby pospacerowa? ulicami stolicy. 

Gratulujemy Marcelowi i Kewinowi i ?yczymy dalszych sukcesw!

 

 

 
Poprawiony: niedziela, 15 maja 2016 15:33
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
czwartek, 07 kwietnia 2016 11:36

Oferta edukacyjna 2016/2017 

 

 

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 14 lipca 2016 06:19
 
Dzie? Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
piątek, 25 marca 2016 07:14

Szuka? prawdy, kocha? pi?kno,

Chcie? dobra,

czyni? najlepsze -

to zadanie i cel cz?owieka

M. Mendelssohn


Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

prosimy emerytowanych nauczycieli i pracownikw administracji i obs?ugi o przyj?cie wyrazw szacunku, uznania i podzi?kowania za zaanga?owanie i wiele cennych inicjatyw w pracy z m?odzie??.

?yczymy Pa?stwu zdrowia, codziennych powodw do u?miechu oraz realizacji planw, marze? i pasji. Mamy nadziej?, ?e ciesz?c si? dobrym zdrowiem i zas?u?onym wypoczynkiem wspominacie swoich uczniw i wychowankw oraz czas z nimi sp?dzony.

Dyrekcja , pracownicy, rodzice oraz uczniowie

 

Poprawiony: środa, 11 października 2017 18:02
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 22

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji