Wiadomo?ci
PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
poniedziałek, 04 kwietnia 2016 07:09

Wyjazd do Warszawy

13 marca uczniowie naszej szko?y Kewin Miko?ajczyk (klasa IIG) i Marcel Barzantny (klasa IIIG) wzi?li udzia? w finale Oglnopolskiego Konkursu J?zyka Niemieckiego zorganizowanego ju? po raz XIV przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli J?zyka Niemieckiego. Wzi??o w nim udzia? oko?o 75 uczniw z ca?ej Polski. Poziom uczestnikw by? bardzo wyrwnany, a r?nice mi?dzy I, II i III miejscem - minimalne. Obydwaj nasi uczniowie wykazali si? ?wietn? znajomo?ci? j?zyka niemieckiego, a Marcel mo?e pochwali? si? tytu?em laureata, zaj?? III miejsce!

Konkurs odby? si? w Instytucie Goethego, ktry znajduje si? w samym centrum Warszawy, wi?c w przerwach mi?dzy kolejnymi etapami rywalizacji, a og?oszeniem wynikw mieli?my czas, aby pospacerowa? ulicami stolicy. 

Gratulujemy Marcelowi i Kewinowi i ?yczymy dalszych sukcesw!

 

 

 
Poprawiony: niedziela, 15 maja 2016 15:33
 
Dzie? Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
piątek, 25 marca 2016 07:14

Szuka? prawdy, kocha? pi?kno,

Chcie? dobra,

czyni? najlepsze -

to zadanie i cel cz?owieka

M. Mendelssohn


Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

prosimy emerytowanych nauczycieli i pracownikw administracji i obs?ugi o przyj?cie wyrazw szacunku, uznania i podzi?kowania za zaanga?owanie i wiele cennych inicjatyw w pracy z m?odzie??.

?yczymy Pa?stwu zdrowia, codziennych powodw do u?miechu oraz realizacji planw, marze? i pasji. Mamy nadziej?, ?e ciesz?c si? dobrym zdrowiem i zas?u?onym wypoczynkiem wspominacie swoich uczniw i wychowankw oraz czas z nimi sp?dzony.

Dyrekcja , pracownicy, rodzice oraz uczniowie

 

Poprawiony: środa, 11 października 2017 18:02
 
TOP FARMS G?ubczyce PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
środa, 11 listopada 2015 09:07

TOP FARMS G?ubczyce - wyjazd studyjny

Dnia 28 pa?dziernika 2015 r. m?odzie? klasy II i III Technikum Mechanizacji Rolnictwa uczestniczy?a w wyje?dzie studyjnym zorganizowanym w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bli?ej Rynku Pracy do nowoczesnej firmy w bran?y rolniczej TOP FARMS G?ubczyce Sp. z o.o., ktrej profesjonalizm i wielokierunkowo?? znana jest nie tylko w Polsce, ale rwnie? w ca?ej Europie. Przewodnikiem po firmie by? Pan Adam Baucza Dyrektor Dzia?u Produkcji Burakw. Uczniowie zapoznali si? rwnie? z nowoczesnym wyposa?eniem i produkcj? takich dzia?w jak: nasiennictwo, produkcja ro?linna i zwierz?ca, nawo?enie, mechanizacja oraz ochrona ro?lin. Pada?o wiele pyta? zwi?zanych z organizacja produkcji, zbytem towarw oraz zatrudnieniem. M?odzie? mia?a okazj? przebywa? rwnie? w nowo otwartym Centrum Dydaktycznym w Bogdanowicach Kolonia gdzie odbywaj? praktyki i szkolenia przyszli adepci zawodu rolnik.  Wyjazd pozwoli? po??czy? teorie z szeroko rozumian? praktyk?.  

Poprawiony: środa, 11 listopada 2015 09:14
Więcej…
 
Nowy plan lekcji wa?ny od 15 lutego 2016 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
czwartek, 04 lutego 2016 10:48

Na stronie umieszczony jest nowy plan, ktry obowi?zuje od 15 lutego 2016 r.

Poprawiony: czwartek, 04 lutego 2016 10:50
 
Wycieczka dydaktyczna do kombinatu rolnego w Kietrzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
niedziela, 04 października 2015 09:06

KOMBINAT ROLNY KIETRZ wycieczka dydaktyczna

Uczniowie czwartej klasy technikum w dniu 14 wrze?nia 2015r. uczestniczyli w kolejnym wyje?dzie dydaktycznym . Celem wyjazdu by?o zwiedzenie oraz poznanie sposobu funkcjonowania jednego z wi?kszych gospodarstw rolnych naszego regionu mianowicie Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.
M?odzie? wrci?a bogata w wiedz?, umiej?tno?ci i z nowym do?wiadczeniem.

Wyjazd zorganizowa? pan Andrzej Cicho? nauczyciel przedmiotw zawodowych.

 


Poprawiony: wtorek, 10 listopada 2015 15:04
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 21

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji