Wiadomo?ci
PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
wtorek, 11 lipca 2017 14:47

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
piątek, 30 czerwca 2017 21:33

UWAGA zdaj?cy egzaminy poprawkowe w sierpniu!

Terminy egzaminw poprawkowych:

  • J. polski 29.08.2017r. godz. 900
  • Matematyka 30.08.2017r. godz. 900
  • J. niemiecki 29.08.2017r. godz. 900
  • J. angielski 31.08.2017r. godz. 900
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
wtorek, 27 czerwca 2017 17:40

UWAGA absolwenci gimnazjw zainteresowani nauk?

w Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki!

Nabr do szko?y w Komornie trwa nadal!

Rozpowszechniane informacje jakoby nasza szko?a nie otwiera?a w tym roku pierwszej klasy s? NIEPRAWDZIWE!

Temu, kto opowiada takie rzeczy bardzo z jakiego? powodu zale?y na tym aby pierwszej klasy w nowym roku szkolnym nie otworzy?.

Nabr elektorniczny zosta? zamkni?ty ale do szko?y CI?GLE MO?NA SK?ADA? DOKUMENTY, POZA NABOREM ELEKTRONICZNYM.

Zapraszany wszystkich tych, ktrzy nie z?o?yli do szko?y w Komornie dokumentw po us?yszeniu fa?szywych informacji na temat naboru.

Oficjalnie nabr trwa do 8 lipca. Do tego czasu mo?na sk?ada? dokumenty w sekretariacie. Wszysto w Waszych r?kach drodzy absolwencji gimnazjw!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauk? w Komornie tak?e z powiatw: strzeleckiego i krapkowickiego. Dajcie sobie szans?!

Z??cie dokumenty, a klasa pierwsza zostanie utworzona. Niewiele nam brakuje. ZAPRASZAMY!

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 18:08
 
Praktyki w Grecji PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
piątek, 30 czerwca 2017 07:32

Ju? jutro grupa uczniw z Technikum Mechanizacji Rolnictwa wyje?d?a na dwutygodniowe praktyki do Grecji!

W przysz?ym roku szkolnym dwie grupy maj? okazj? wyjecha? do Czech i Grecji na podobne praktyki zorganizowane w ramach programu ERASMUS+ i PO WER.

Zapraszamy wszystkich ch?tnych do nauki w naszej szkole. NABR TRWA NADAL!

 

 

 

Dok?d jedziemy? Zobacz relacj? z ubieg?ego roku. "M?odzie? w akcji" w Prevezie - projekt "S?owianie ta?cz?" 

 

Poprawiony: wtorek, 11 lipca 2017 14:50
Więcej…
 
Terminy naboru PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
poniedziałek, 26 czerwca 2017 09:24

Wa?ne terminy zwi?zane z naborem 2017/2018


REGULAMIN NABORU NA ROK 2017/2018 ZNAJDZIESZ W SEKCJI REKRUTACJA ORAZ TUTAJ


1. Z?o?enie wniosku o przyj?cie do szko?y ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi spe?nianie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym

od 29 maja 2017r. do 23 czerwca 2017r.

2. Uzupe?nienie wniosku o przyj?cie do szko?y ponadgimnazjalnej o ?wiadectwo uko?czenia gimnazjum oraz za?wiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r.

3.  Weryfikacja przez komisje rekrutacyjn? wnioskw o przyj?cie do szko?y ponadgimnazjalnej i dokumentw potwierdzaj?cych spe?nienie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynno?ci, o ktrych mowa w art. 20t ust. 1 ustawy.

od 23 czerwca 2017r. do 7 lipca 2017r. 

4. Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisje rekrutacyjn? listy kandydatw zakwalifikowanych i kandydatw niezakwalifikowanych do szko?y

10 lipca 2017r. do godz. 12.00

5. Wydanie przez szko?? prowadz?c? kszta?cenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatw zakwalifikowanych, ktry dokona? wyboru kszta?cenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku z?o?enia przez kandydata o?wiadczenia, o wyborze tej szko?y.

od 10 lipca 2017r. do 11 lipca 2017r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pe?noletniego woli przyj?cia w postaci przed?o?enia orygina?u ?wiadectwa uko?czenia gimnazjum i orygina?u za?wiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zosta?y one z?o?one w uzupe?nieniu wniosku o przyjecie do szko?y ponagimnazjalnej, a w przypadku szko?y prowadz?cej kszta?cenie zawodowe tak?e za?wiadczenia lekarskiego zawieraj?cego orzeczenie o braku przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia praktycznej nauki zawodu

od 10 lipca 2017r. do 13 lipca 2017r. do godz. 12.00

7. Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisje rekrutacyjn? listy kandydatw przyj?tych i kandydatw nieprzyj?tych

14 lipca 2017r. do godz. 14.00

8. Poinformowanie przez dyrektora szko?y ponadgimnazjalnej kuratora o?wiaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

14 lipca 2017r. do godz. 15.00 

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 18:10
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 22

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji