Terminy naboru PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sławek   
poniedziałek, 26 czerwca 2017 09:24

Ważne terminy związane z naborem 2017/2018


REGULAMIN NABORU NA ROK 2017/2018 ZNAJDZIESZ W SEKCJI REKRUTACJA ORAZ TUTAJ


1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 29 maja 2017r. do 23 czerwca 2017r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r.

3.  Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 1 ustawy.

od 23 czerwca 2017r. do 7 lipca 2017r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

10 lipca 2017r. do godz. 12.00

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 10 lipca 2017r. do 11 lipca 2017r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do szkoły ponagimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 10 lipca 2017r. do 13 lipca 2017r. do godz. 12.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 lipca 2017r. do godz. 14.00

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

14 lipca 2017r. do godz. 15.00 

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 18:10
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji