Wyjazd dydaktyczny do Firmy Top-Farms PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
niedziela, 04 października 2015 08:43

Wyjazd dydaktyczny do Firmy Top-Farms

M?odzie? czwartej i drugiej klasy technikum mechanizacji rolnictwa wraz z opiekunem w dniu 24 wrze?nia br. uczestniczy?a w wyje?dzie dydaktycznym do Firmy Top-Farms. Wyjazd by? zorganizowany przez Firm? Bayer CropScience w ramach realizowanego programu Grunt to bezpiecze?stwo. Celem tegorocznego wyjazdu by?o szkolenie dotycz?ce bior?norodno?ci owady po?yteczne i zapylaj?ce po??czone z pokazem wyposa?enia dzia?u przygotowywania ?rodkw ochrony ro?lin Firmy Top-Farms.

 Janusz Wojtu?

 

M?odzie? zainteresowana by?a rwnie? dzia?alno?ci? i wyposa?eniem innych dzia?w produkcyjnych firmy takich jak nawozy, nasiennictwo, ziemniaki oraz produkcja zwierz?ca. Na zako?czenie wszyscy uczestnicy otrzymali obiad oraz upominki w formie ?rodkw ochrony osobistej stosowanych podczas zabiegw ochrony ro?lin.
Serdeczne podzi?kowania dla Firmy Bayer CropScience za mo?liwo?? uczestniczenia w kolejnej edycji programu GRUNT TO BEZPIECZE?STWO
M?odzie? wrci?a bogata w wiedz? i z nowym do?wiadczeniem.

Poprawiony: wtorek, 10 listopada 2015 11:48
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji