Grono pedagogiczne

Nauczyciel

Przedmiot

mgr ?ucja Dzimiera, dyrektor szko?y

j?zyk niemiecki

mgr S?awomir Jakoniuk edukacja dla bezpiecze?stwa, wychowaniee fizyczne, informatyka
mgr Jacek Bili?ski historia, wos

mgr Ewelina Braba?ska

j?zyk niemiecki

mgr in?. Andrzej Cicho?

przedmioty zawodowe

mgr Agnieszka Cywka

j?zyk angielski

mgr Irena Czuta Pakosz

wychowanie fizyczne

mgr Sylwia D?browska

j?zyk polski, j?zyk niemiecki

mgr Oskar Elbin

nauka jazdy

mgr ?ukasz Flegel

wychowanie fizyczne

p. Krzysztof Kucharski

j?zyk angielski

mgr Ma?gorzata Le?nik Koza

geografia, WOK, muzyka, plastyka, wychowanie techniczne

mgr Bernard Marks

nauka zawodu

mgr  Ilona Nied?wiecka Mormul

matematyka

mgr Urszula Pietruszka

biologia

mgr in?. Katarzyna Przyby?a Malinka

przedmioty zawodowe, chemia

mgr Martyna Sucha Drewnicka

matematyka, fizyka

mgr El?bieta Szafarczyk

j?zyk polski

mgr Irena Tychy

pedagog szko?y, psychologia

mgr Gerard Wilczek

religia

mgr in?. Janusz Wojtu?

przedmioty zawodowe
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji