Uczniowie w obronie szko?y Drukuj

Apel uczniw ZS w Komornie w obronie swojej szko?y skierowany do wszystkich uczniw szk? powiatu k?dzierzy?sko-kozielskiego