Po?egnanie Pani Eli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kasia Holsztajn   

Niedawno po?egnali?my nasz? cudown? wo?n?, Pani? El?biet? Antoniak, ktra odesz?a na emerytur?. By?a Ona sercem naszej szko?y. Wielu uczniw uwielbia?o j? za u?miech, ktrym codziennie obdarza?a ka?dego, kto wchodzi? rano do szko?y. Podczas uroczysto?ci wzruszenie ?ciska?o za gard?a nauczycieli jak i uczniw, nie brakowa?o rwnie? ?ez. Zawsze b?dziemy wspomina? z u?miechem na ustach lata sp?dzone z Pani? El?. : )