Karawana w szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Urszula Pietruszka   
wtorek, 30 października 2012 00:00

We wtorek, 30 pa?dziernika, w Zespole Szk? w Komornie go?ci? zesp? muzyczny KARAWANA. Muzycy przygotowali i przedstawili specjalny program edukacyjno-muzyczny skierowany do m?odzie?y gimnazjum i szko?y ponadgimnazjalnej . Uczniowie i nauczyciele zostali zabrani w muzyczn? podr? przez epoki historyczne, poznali d?wi?ki instrumentw charakterystycznych dla danego okresu w historii muzyki. Arty?ci do wsplnego wyst?pu zach?cali obecnych na sali uczniw i nauczycieli. Dodatkow? atrakcj? spektaklu by?a scenografia przygotowana przez zesp?. Ka?dy uczestnik otrzyma? rwnie? p?yt? zespo?u.

Po wyst?pie muzycy rozdawali autografy wszystkim nowym fanom swojej grupy.