VI Mi?dzyszkolny Turniej J?zyka Niemieckiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Braba?ska   

20 marca 2013r. uczniowie klasy II T (dru?yna w sk?adzie: Dominika Ma?ka, Tomasz Schega, Krzysztof Dembczak i Martin Cygan) wzi?li udzia? w Mi?dzyszkolnym Turnieju J?zyka Niemieckiego , organizowanym przez ZS nr 3 im. Miko?aja Reja w K?dzierzynie Ko?lu. Turniej sk?ada? si? z 10 konkurencji, w trakcie ktrych uczniowie musieli wykaza? si? nie tylko znajomo?ci? j?zyka niemieckiego ale rwnie? wiedz? ogln?, jak i umiej?tno?ciami sportowymi. Po wyrwnanej walce nasi reprezentanci zaj?li ostatecznie III miejsce. Gratulujemy!