PDF Drukuj Email
Wpisany przez Irma Kubica Gabrysch   

Ju? po raz drugi dnia 06.03.2013 odby? si? w Zespole Szk? Nr 3 w K?dzierzynie Ko?luI Mi?dzyszkolny Konkurs Chemiczny Chemiczna G?owa, b?d?cy elementem projektu reaktywacji chemicznych kierunkw kszta?cenia w K?dzierzynie-Ko?lu.
W konkursie uczestniczyli uczniowie 14 szk? gimnazjalnych. Ka?d? szko?? reprezentowa?a dru?yna trzyosobowa wraz z grup? 10 kibicw. Konkurs sk?ada? si? z trzech etapw:

 


Etap I
Turniej Jeden z pi?tnastu w ktrym dru?yny zdobywa?y punkty na konto kibicw odpowiadaj?c na pytania z zakresu chemii oglnej
EtapII
Test sk?adaj?cy si? z dwudziestu pyta? zamkni?tych i czterech otwartych.
EtapIII
Zadanie laboratoryjne polegaj?ce na zidentyfikowaniu prbek sze?ciu substancji chemicznych, nad ktrym uczniowie pracowali w nowo wyremontowanej pracowni chemicznejNasz? szko?? godnie reprezentowali uczniowie z klasy trzeciej gimnazjum: Katarzyna Kral, Weronika ?yczko oraz ?ukasz Cielanga.